Parafia św. Katarzyny w Tenczynku

Ogłoszenia parafialne
 1. Ogłoszenia duszpasterskie – 22.IV.2019 r.                     

 2. Dzisiaj Poniedziałek Wielkanocny. Bóg zapłać za ofiary złożone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 3. Od Niedzieli Zmartwychwstania trwa oktawa Wielkanocna , czyli uroczysty obchód zwycięstwa Jezusa nad śmiercią.
 4. We wtorek o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 5. W piątek z racji oktawy Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 6. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pięknego przeżycia Triduum Paschalnego. Siostrze Bożenie za przygotowanie świątecznych dekoracji – Ciemnicy i Bożego Grobu oraz za wystrój kościoła. Pani Agacie i panu Tomaszowi za  pomoc siostrze Bożenie przy tych pracach. Chórowi Cantate Anima za oprawę muzyczną oraz piękne śpiewy w czasie liturgii. Ministrantom i lektorom za pomoc w celebracjach. Członkom Liturgicznej Służby Dorosłych za posługę czytania słowa Bożego. Ochotniczej Straży Pożarnej z Tenczynka i Rudna za pełnienie warty przy Grobie Pańskim. Zespołowi Charytatywnemu za posługę na rzecz potrzebujących. Wszystkim, którzy podjęli trud adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy i Grobie oraz wszystkim parafianom biorącym udział w obchodach Triduum Paschalnego.
 7. W przyszłą niedzielę to II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy świętej Koronka do Miłosierdzia Bożego. Składka jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za wszelkie ofiary.
 8. W naszej parafii trawa nawiedzenie rodzin przez św. Katarzynę w kopii jej wizerunku. W sobotę 27.IV zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00 wszystkie rodziny, które przyjęły w ostatnim miesiącu św. Katarzynę. W czasie tej Mszy świętej będziemy prosić o bł. Boże i wszelkie łaski dla tych rodzin.. Dziękujemy za złożone ofiary na wotywną różę dla św. Katarzyny.
 9. Wszystkim życzymy trwania w radości paschalnej.
 10. Wytyczne  do nawiedzenia  rodzin w parafii przez św. Katarzynę  Aleksandryjską w kopii Jej  obrazu z naszej  parafii. –Rozpoczęcie - 3.II. 2019 rok.

 11. 1/ Zachęcamy , by rodzina  nawiedzana  przez św. Katarzynę Aleksandryjską   w kopii Jej obrazu  parafialnego – w dniu  poprzedzającym lub w dniu nawiedzenia   uczestniczyła sobie we mszy świętej , przystąpiła sobie do Komunii Świętej  - tym samym najlepiej przygotowując się duchowo na spotkanie z Naszą Patronką.

  2/ Obraz   św. Katarzyny  przenosimy o godz. 18  z domu gdzie był   do nowego domu , gdzie rozpoczyna się  nawiedzenie.  W procesji biorą udział wszyscy obecni domownicy  z jednego i drugiego domu.

  3/ Nawiedzenie trwa   do godz.18 następnego dnia.

  4/ Razem z obrazem do każdego domu   docierają 3 książki –

  a/Henryk Bajda – Nasz wielki patron – Święta Katarzyna Aleksandryjska-  jest to popularny życiorys Naszej Patronki. – z  modlitwami do św. Katarzyny.  Zachęcamy do przeczytania.

  b/ Modlitewnik – autor -Ks. Tarsycjusz Sinka CM -  jest to modlitewnik rodzinny.  Można korzystać sobie z różnych modlitw.

  c/Księga  pamiątkowa   nawiedzenia  przez św. Katarzynę  z okazji 700-lecia istnienia parafii. – można wpisywać się do tej księgi -  np. można wpisać podziękowania   za nawiedzenie , za otrzymane  łaski, można ułożyć wiersz ku czci św. Katarzyny , itd., księga ta  pozostanie w  archiwum parafii jako  świadek tego wielkiego wydarzenia duszpasterskiego  i świadek  rodzin żyjących aktualnie w  parafii.

  5/Po zakończeniu  nawiedzenia zachęcamy  rodzinę  do dziękczynienia -  najlepiej   uczestniczyć sobie  we mszy świętej  w kościele , bo to najlepsza forma dziękczynienia.

  6/Harmonogram nawiedzenia - 

  Tenczynek -  kopia numer 1

  1/ulica Zielona  od nr 1 , i po kolei  za numerami -  dojdziemy do bocznej  -  ulica np. Długa – to  nawiedzenia przechodzi na       Długą  cała Długa , potem obraz wraca  na Zieloną  i dalej ciąg dalszy  numeracji ,  znowu ulica Boczna od Zielonej ,  nawiedzenia wchodzi w nią  i trwa  aż do końca , znowu Zielona  itd.

  2/ druga  kopia – ulica Zwierzyniecka   od nr 1   i po kolei numeracja -  dochodzimy do bocznej -  nawiedzenia przechodzi w boczną ulicę – np. Modrzewiową , potem dalej Zwierzyniecka  i znowu  boczna – Daszyńskiego , Zielna i Ogrodowa, potem dalej  Zwierzyniecka  i znowu  boczna -  Bronowicka -  nawiedzenie  przechodzi w nią , do końca  tą ulicą i znowu Zwierzyniecka  itd.

  Rudno – 3 kopia -  rozpoczynamy od domów za  kościołem w Rudnie – od zamku  ,potem ku kościołowi ,  potem  domy   w dróżkę w  prawo  ku    państwu Pałkom ,   dochodzimy do głównej asfaltowej drogi ,domy  przy  asfalcie , potem  nawiedzenie w lewo  drogą asfaltową  w kierunku państwa Haliny i Jana Ślusarczyków , po drodze  odbijamy w boczne uliczki , do końca tymi uliczkami  i znowu wracamy do głównej asfaltowej – i ciąg dalszy. Po zakończeniu nawiedzenia   w tej części Rudna przechodzimy  do  drugiej części Rudna -  tak jak po kolędzie.

 

 1. Misje z okazji jubileszu 700-lecia parafii p.w. św. Katarzyny w Tenczynku

  Niedziela, 31. 03. 2019 – Rozpoczęcie Misji

  07:00 – Msza św. – nauka ogólna
  09:00 – Msza św. – nauka ogólna

  10:15 – Msza św. – nauka ogólna – Rudno

  11:30 – Msza św. dla rodziców z dziećmi

  15:00 – Gorzkie Żale

  16:00 – Msza św. – nauka ogólna

  17:00 – nauka stanowa dla mężczyzn

  21:00 – Apel Jasnogórski

  Poniedziałek, 01. 04. 2019 – Dzień wiary

  08:00 – Msza św. – nauka ogólna
  09:30 – nauka dla S.P. kl. 1-3
  11:00 – Nauka dla S.P. kl. 4-5 i 6
  12:00 – Nauka dla S.P. kl. 7 -8 i Gimnazjum.
  17:00 – Msza św. – nauka ogólna – Rudno

  18:00 – Msza św. – nauka ogólna

  19:00 – nauka stanowa dla kobiet

  21:00 – Apel Jasnogórski

 2. Wtorek, 02. 04. 2019 – Dzień Ojczyzny – rocznica śmierci św. Jana Pawła II

  08:00 – Msza św. – nauka ogólna
  09:30 – nauka dla S.P. kl. 1-3
  11:00 – Nauka dla S.P. kl. 4-5 i 6
  12:00 – Nauka dla S.P. kl. 7-8 i Gimnazjum
  17:00 – Msza św. – nauka ogólna – Rudno

  18:00 – Msza św. – nauka ogólna

  19:00 – nauka stanowa dla myślących (różnie ;)) o małżeństwie

  21:00 – Apel Jasnogórski

  Środa, 03. 04. 2019 – Dzień pojednania

  Spowiedź święta: 08:00 – 10:00, 10:30 – 12:00, 15:00 – 16:30, 17:00 – 18:00

  08:00 – Msza św. – nauka ogólna
  09:30 – spowiedź dla S.P. kl. 4-5
  10:00 – Msza św. dla S.P. kl. 1-5
  11:30 – spowiedź dla S.P. kl. 6-8 i Gimnazjum.

  12:00 – Msza św. dla S.P. kl. 6-8 i Gimnazjum.

  16:00 – spowiedź w Rudnie
  17:00 – Msza św. – nauka ogólna – Rudno

  18:00 – Msza św. – nauka ogólna

  19:00 – nauka stanowa dla wątpiących i poszukujących

  21:00 – Apel Jasnogórski

  Czwartek, 04. 04. 2019 – Dzień Eucharystii

  08:00 – Msza św. – nauka ogólna

  16:00 – adoracja Najśw. Sakramento z modlitwą o powołania
  17:00 – Msza św. – nauka ogólna – Rudno  
  18:00 – Msza św. – nauka ogólna
  20:00 – procesja ze świecami na cmentarz, modlitwa za zmarłych, Apel Jasnogórski

  Piątek, 05. 04. 2019 – Dzień Chorych – tajemnica cierpienia

  08:00 – Msza św. – nauka ogólna

  09:00 – odwiedziny chorych

  17:00 – Msza św. – nauka ogólna – Rudno

  18:00 – Msza św. – nauka ogólna

  20:00 – Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski

  Sobota, 06. 04. 2019 – Dzień Maryjny

  08:00 – Msza św. dla starszych i chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych

  17:00 – Msza św. – nauka ogólna – Rudno

  18:00 – Msza św. – nauka ogólna

  21:00 – Apel Jasnogórski

  Niedziela, 07. 04. 2019 – Zakończenie Misji

  07:00 – Msza św. – odnowienie ślubów małżeńskich, błogosławieństwo misyjne i zawierzenia parafii św. Katarzynie.
  09:00 – Msza św. – odnowienie ślubów małżeńskich, błogosławieństwo misyjne i zawierzenia parafii św. Katarzynie

  10:15 – Msza św. – odnowienie ślubów małżeńskich, błogosławieństwo misyjne – Rudno i akt zawierzenia św. Katarzynie.

  11:30 – Msza św. – odnowienie ślubów małżeńskich, błogosławieństwo misyjne i zawierzenia parafii św. Katarzynie .

  15:00 – Gorzkie Żale

  16:00 – Msza św. – odnowienie ślubów małżeńskich

  Po Mszy św. modlitwa pod krzyżem, zawierzenie parafii św. Katarzynie i błogosławieństwo misyjne./ Przynosimy  obrazy św. Katarzyny na nabożeństwa w tym dniu ...Na wszystkich mszach  świiętych w tę niedzielę Ojciec Misjonarz będzie zbierał  ofiary na potrzeby  zakonu  Misjonarzy.  Wesprzyjmy Go  hojnie.

Ogłoszenia duszpasterskie – 7.IV.2019 r.

                       5 Niedziela Wielkiego Postu

 1. W dzisiejszą niedzielę kończą się Misje w ramach Jubileuszu 700 lecia istnienia naszej parafii. Bardzo dziękujemy ks. Andrzejowi Gieronowi CM za wspaniałe , pełne życia  i głębi słowo i prowadzenie nas po ścieżkach wiary. Dzisiaj na wszystkich mszach świętych Ojciec Misjonarz zbierze składkę  na potrzeby  zakonu  misjonarzy. Wesprzyjmy  Go hojnie. Zapraszamy  także Ojca  na odpusty  parafialne , zgodnie ze zwyczajem w tej  parafii,   6.VIII. -  na Przemienienie Pańskie , w listopadzie – zazwyczaj jest to  niedziela Chrystusa Króla  na  odpust ku czci św. Katarzyny , jako głównego  celebransa i kaznodzieję , o ile obowiązki misjonarskie  na to  Ojcu pozwolą.
 2. Dziś o godz. 14.45 odbędzie się zmiana tajemnic Żywego różańca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie Róże. O godz. 15 – Gorzkie Żale. Składka na Gorzkich Żalach  - na kwiaty do Bożego Grobu i Ciemnicy. Bóg zapłać  Róży pani Marii Dębskiej  z Rudna za ofiarę  na kwiaty do Bożego Grobu i ciemnicy.
 3. Msze święte od 1.IV w Tenczynku – w tygodniu -  są odprawiane o  godz. 7.00 i  18.00 ,a w Rudnie o 17.00.
 4. We wtorek o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 5. Droga krzyżowa ulicami Tenczynka odbędzie się 12.IV w piątek po Mszy świętej o godz. 18.00. Rozważania poprowadzą członkowie Zespołu Charytatywnego z okazji 30 rocznicy działalności Zespołu. Zapraszamy do licznego udziału. Nie będzie Drogi krzyżowej o 16.30. Gorzkie żale w niedzielę o godz. 15.00. Tradycyjnie ,w czasie tego nabożeństwa będzie składka na kwiaty do Bożego grobu i Ciemnicy.
 6. W przyszłą niedzielę Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, pamiątka wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Uroczyste błogosławieństwo i procesja z palmami o godz. 11.30. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę. Będą 2 kategorie: indywidualne i zbiorowe. Palmy do konkursu można zgłaszać od godz. 11.00 i po procesji zostawić obok dzwonnicy. Przypominamy, że palmy do konkursu należy wykonać samodzielnie.  Wszystkich nauczycieli obecnych na tej mszy św.  zapraszamy do jury konkursowego.
 7. W  naszej parafii trwa nawiedzenie rodzin przez św. Katarzynę w kopii jej wizerunku. Dziękujemy za złożone ofiary na srebrną różę jako wotum dla św. Katarzyny za 700 letnią  opiekę  nad  naszą parafią. W zakrystii  można  nabyć jeszcze sobie do domu  obraz św. Katarzyny z  naszej parafii ,jako trwałą  pamiątkę tego nawiedzenia. 
 8. W ramach Wielkanocnego dzieła pomocy Caritas można nabyć w zakrystii baranki wielkanocne w cenie minimum -7 zł. Zebrane ofiary są przeznaczone na różne dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
 9. Wszystkim życzymy pięknej niedzieli i dobrego tygodnia.
Msze Święte
Tenczynek:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00
10.15 (msza w Rudnie)

w dni powszednie:
7.00, 18.00
(17.00 - w zimie)

Spowiedź:
- 15 minut przed Mszą
- w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17.00 (16.00 - w zimie)
- w sobote od 17.00 (16.00 - w zimie)
Kancelaria
Wtorek i Sobota
9.00 - 10.00

Środa i Piątek
15.30 - 16.30

Kancelaria w pierwszy piątek miesiąca nieczynna
Informacje
Parafia Św. Katarzyny:
ul. Mieczysława Mądrzyka 21A
32-067 Tenczynek,
tel.: 12-282-17-85
siostry: 12 2824700
Nr konta:
13 86120003 0000 0018 1985 0001

e-mail: biuro@parafiatenczynek.pl

Fotograf Parafialny
Msza Święta na żywo
ŚDM 2016
Galeria - wizytacja
Odwiedzin:
4722
Dzisiaj: 1 On-line: 1
Parafia Św. Katarzyny w Tenczynku:
ul. Mieczysława Mądrzyka 21A
32-067 Tenczynek,
Nr konta: 13 86120003 0000 0018 1985 0001
e-mail: biuro@parafiatenczynek.pl
Telefony:
Plebania: 12-282-17-85
Siostry: 12 2824700
Duszpasterstwo
Proboszcz: Ks. mgr lic. Stanisław Salawa
Wikariusz: Ks. mgr Adam Kudłacik
W duszpasterstwie pomaga : Ks. mgr Andrzej Strama
© 2015 | Parafia św. Katarzyny w Tenczynku | Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: M.Janiczak